Tento web využívá pro zlepšení funkcí cookies. Setrváním zde s jejich využitím souhlasíte.

Dana Trávníková

SRT, Regresní terapie

Energetické čištění nemovitostí.

Čištění vašich osobních bloků a negativních energií metodou SRT.

Regresní terapie.

Odvádění přivtělených duší, negativních energií a jiných entit.

Čištění vašich zvířecích mazlíčků.

Nahlížení do energeticko-informačního pole.

 

 

Energetické čištění nemovitostí. 

Provádím na dálku. Není potřeba, abych Vás navštívila. Potřebuji k tomu poslat stručný popis (jestli se jedná o dům nebo byt, počet místností, podlaží), fotografii průčelí domu a eventuálně popis problémů. Samozřejmě také Vaše kontaktní údaje. Nejčastěji nacházím kletby, různé zbloudilé duše a jiné entity. Můžou provázet dům mnoho let a způsobovat jeho obyvatelům nemalé problémy. Kde se takové kletby berou? V těžké a emočně vypjaté situaci kdokoliv z nás může vyslovit z hloubi duše nějaké přesvědčení. Například se stane tragédie a někdo z rodiny v zoufalství pronese větu: „V tomhle domě už nikdo nikdy šťastný nebude“. A kletba je na světě. Jedná se o negativní energii, která ulpí na domě a ovlivňuje životy všech obyvatel po další spousty let. Domy mohou mít také svou energii. Mohou být například plné smutku po původním majiteli, mohou být postavené na místě, na kterém zůstala energie z události, která se tu kdysi dávno stala a tuto energii převzít.


 
 
 
Čištění Vašich osobních bloků a negativních energií metodou SRT.

Všichni bez výjimky si sebou na duši neseme spoustu negativních bloků, které nás omezují v životě a mohou způsobovat i zdravotní problémy. U někoho jsou vážnější, u někoho méně vážné. Každý řešíme jinou oblast našeho života, někdo si svoje problémy uvědomuje a chce s nimi něco dělat, jiný o nich nechce ani slyšet. Až už začne být situace opravdu vážná, pak nás to většinou všechny dožene k tomu, abychom ji začali řešit. Umíme se podívat na Vaše bloky, které způsobují problémy a vyčistit je. V případě nemocí se často uleví i po fyzické stránce. Napište mi, co Vás trápí. Zkuste si uvědomit emoce, které Vám znepříjemňují život. Společně najdeme hlavní okruhy témat a pokusíme se je postupně řešit. Vaše uvědomění problémů je důležité a pomůže k rychlejšímu řešení.


  
 
 
Regresní terapie.

Pro náš osobní duchovní rozvoj nestačí jen informace, ale jsou potřebné prožitky. Emoce, které se projevují už v dětství a ovlivňují náš současný život, jsme si sem přinesly, abychom je v tomto životě vyřešili. Pomocí regresní terapie vám pomohu vrátit se do dětství. Do momentů, které jsou důležité pro pochopení vašeho problému. Jsou to situace, ve kterých se některý z vašich bloků poprvé projevil.


 
 
 
Odvádění přivtělených duší, negativních energií a jiných entit.

Existenci jiných obydlených planet ve vesmíru jsme schopni připustit asi všichni. Ale my nejsme sami ani na Zemi. Kolem nás se pohybuje spousta různých entit, energií a jiných duší. Některé si nosíme sebou a ani si to neuvědomujeme. Stačí, abychom spadli do nějakého smutku, zoufalství, vzteku, nenávisti,… naše vibrační pole poklesne a tím dáváme prostor zbloudilým duším nebo jiným entitám či energiím, aby se na nás přichytily. Zpravidla se pohybují ve stejných energiích a tím naše smutky, zoufalství, vztek a další, ještě posilují. O některých nemusíme ani vědět, některé nám můžou hodně ztížit a znepříjemnit život. Umím je najít  a odvést je tam, kam patří.

 
 
 
 
Čištění Vašich zvířecích mazlíčků.

Naši zvířecí kamarádi mohou trpět spoustou psychických a zdravotních problému stejně jako my. Kromě emocí a bloků, se kterými přijdou na svět, přebírají často emoce od svých lidských kamarádů. Stejně jako u lidí, tak i u zvířátek se můžeme podívat do energeticko-informačního pole a najít bloky a negativní emoce, které umím vyčistit.


 
 
 
Nahlížení do energeticko-informačního pole. 

Většina lidí je zná pod pojmem Akášická knihovna, což je název pocházející z východní filozofie. Toto informační pole je souhrn myšlenek, pocitů a událostí o každém člověku, o celých dějinách lidstva. Převážná většina lidí, které máme ve svém nejbližším okolí, nás provází nejen v tomto životě, ale byli nám nablízku i v inkarnacích minulých. Vztahy a vazby, různé nedořešené emoce, které jsme si někdy v minulosti vytvořili, ovlivňují náš život i v současnosti. Naprosto nepochopitelné pocity, stavy strachů, úzkostí, různé fobie, alergie, závislosti na někom nebo naopak odpor k někomu, kdo nám v tomto životě nic neudělal, to lze mnohdy najít v minulých inkarnacích. A dokud se emoce nevyčistí, neseme si je sebou dál. A často nám velice znepříjemňují život. Nebo nás někdo přitahuje, i když víme, že se k nám naprosto nehodí věkem, postavením, mentalitou, ale napříč všemi důvody si prostě nemůžeme pomoct. Zřejmě jsme s tímto člověkem měli velice blízký vztah v nějaké minulé inkarnaci. Pokud máte nějaký takový problém, napište. Společně se na něj podíváme a budeme hledat vysvětlení a řešení.